Vägen till jämställdhet inom stålindustrin

Alla människor ska ha rätt att nå sin fulla potential, oavsett kön eller bakgrund. Under Ståldagen 2017 lyftes jämställdhet inom stålindustrin i en paneldiskussion med interna och externa experter. 

Amanda Lundeteg, Nicklas Nilsson och Linnéa Engström.

– Tiden är en medioker problemlösare, konstaterade Amanda Lundeteg, vd på AllBright, under diskussionen om jämställdhet under Ståldagen.

Stålindustrins arbete går tydligt i rätt riktning när det gäller ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Men inom det sociala, individbaserade hållbarhetsbegreppet finns det saker som stålföretagen behöver jobba på, framförallt när det gäller jämställdhet och kompetensförsörjning.

En av programpunkterna på Ståldagen 2017 var en paneldiskussion med titeln "Vägen till jämställdhet". I panelen deltog Amanda Lundeteg, vd på AllBright – en partipolitiskt obunden stiftelse som arbetar för jämställdhet i näringslivet, Linnéa Engström, Manager Talent Management på SSAB samt Nicklas Nilsson, Vice President & Head of Product Area Kanthal på Sandvik Materials Technology.

Amanda Lundeteg inledde med att berätta om hur Allbright granskar representationen av kön i näringslivet. Varje år publicerar de en kartläggning av könsfördelningen i börsbolagens ledningsgrupper, där företagen klassas enlig hur jämställda ledningsgrupper de har. AllBright granskar även specifika områden som juristkåren och riskkapitalbolagen.

− Vårt mål är att könsfördelningen på arbetsplatser ska vara max 60/40, det vill säga att det aldrig ska vara mer än 60 procent eller mindre än 40 procent representation av ett kön, menade Amanda Lundeteg.

Vägen till jämställdhet, publik

Publikfråga visar att många är tveksamma till att stålindustrin är jämställd 2030. Det finns således en del att jobba på framöver.

Nicklas Nilssons tips till alla som arbetar med förbättra jämställdheten är att börja med att se sig själv i spegeln och fråga sig själv "Hur jämställd är jag?". Vidare berättade han om Sandviks arbete med de här frågorna och poängterade att det är viktigt att göra just det – lyfta frågan. Så fort de släppt fokus på frågan så har jämställdheten nämligen blivit lidande.

− Jag säger inte att jag är för kvotering, men de som jobbar med rekrytering måste sätta på sig "kvoteringsglasögonen", annars händer ingenting, menade Nicklas Nilsson.

Att jobba med jämställdhet handlar enligt Linnéa Engström till stor del om att acceptera att vi har beteenden och tar beslut som bygger på tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. Hon håller med Nicklas Nilsson om det därför är viktigt att se över processer inom exempelvis rekryteringar och utforma dessa så att de inte stödjer dessa beteenden utan främjar en objektivitet.

– Att arbeta med jämställdhet och mångfald ser jag som en avgörande fråga för att vi ska kunna attrahera de allra bästa medarbetarna. Inom SSAB pratar vi mycket om att alla ska ha lika möjligheter. Om vi som bolag lyckas få till en kultur där alla känner sig inkluderade, vet vi att forskningen idag visar att vi även kommer se ett förbättrat resultat, bli en mer attraktiv arbetsgivare och – kanske viktigast av allt – ett bolag som arbetar säkrare, menar Linnéa Engström.

– Att kvinnor "inte vill" och att " det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor" är vanliga floskler. Tvärtom så har kvinnor dominerat universiteten i flera decennier, och kvinnor uttrycker i samma utsträckning som män att de vill klättra och göra karriär. Problemet är att de inte får chansen, menade Amanda Lundeteg.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10