Träffa materialforskare under ForskarFredag

För tredje året i rad sponsrar Jernkontoret ForskarFredag, ett evenemang som pågår i hela landet med en mängd aktiviteter för att inspirera unga till att forska. 

Materialforskare från KTH visar experiement under ForskarFredag 2015 på Debaser Medborgarplatsen.

ForskarFredag äger rum nu på fredag den 29 september. Doktorander från Institutionen för Materialvetenskap finns på plats vid AlbaNova vid KTH i Stockholm och Lars Ragnarsson, processledare för Järnkoll, kommer att delta i Borlänge på 2047 Science Center.

– Det känns viktigt och kul att vi är med och visar unga vilken spännande forskning som är på gång inom materialområdet. Vill man rädda världen så ska man vara med och utveckla nya, smarta material som underlättar människors vardag, ökar säkerheten och minskar klimatpåverkan, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08 679 17 05