Stålindustrin välkomnar avtal mot global överkapacitet

Den svenska stålindustrin har länge tampats med en global överproduktion av stål, med statliga subventioner och prisdumpning från Kina som följd. Nu har Globalt forum enats om breda politiska lösningar som ska genomföras 2018–2019 för att ta itu med den globala överkapaciteten.

Tusentals stålarbetare demonstrerade mot att Kina ska få marknadsekonomisk status i Bryssel i februari 2016.

− Detta är ett steg i rätt riktning för att komma till bukt med den globala överkapaciteten. Den svenska stålindustrin är bland den mest hållbara i världen och förtjänar att konkurrera på rättvisa villkor globalt, menar Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

OECD uppskattar att den globala överproduktionen av stål var nästan 740 miljoner ton år 2016. Överproduktionen står till stor del Kina för och den svenska stålindustrin har länge varit kritiska till att Kina ska tilldelas marknadsekonomisk status av OECD och EU. Om det sker så kan de europeiska stålföretagen nämligen inte längre skydda sig mot Kinas prisdumpning och riskerar att slås ut.

− Vi är för frihandel men det ska ske på lika villkor utan statliga subventioner och dopade priser. Kina är ingen marknadsekonomi, menar Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Det globala forumet för överkapacitet i stålsektorn meddelande i förra veckan att de enats om ett ambitiöst paket med konkreta politiska lösningar för att ta itu med den akuta överkapaciteten inom den globala stålsektorn.

− Nu måste vi gå till konkret handling. Vår industri, vår arbetskraft, våra konsumenter och medborgare är beroende av att dessa åtaganden verkligen genomförs. Nästa år är EU medordförande i forumet, och vi kommer att på nära håll följa upp att åtgärderna genomförs, säger Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström i ett pressemeddelande.

Även den europeiska stålindustrins branschorganisation Eurofer välkomnar överenskommelsen.

− Ramverket är ett uttryck för ett verkligt politiskt engagemang för att ta itu med de grundläggande orsakerna till den globala överkapaciteten av stål, menar Axel Eggert, ordförande för Eurofer.


Kontaktperson:

Mathias Ternell, handelspolitisk direktör
mathias.ternell@jernkontoret.se, 08 679 17 20