Stål bygger en hållbar framtid

Med initiativet ”Stål bygger en hållbar framtid” satsar Stålbyggnadsinstitutet på att lyfta fram stålets viktiga roll i ett hållbart samhällsbyggande och att öka kunskapen om stålets många möjligheter.

– I den cirkulära ekonomin är stålet en stor tillgång. Stål erbjuder unika egenskaper som möjliggör lättare och starkare konstruktioner, längre livslängd, 100 % återvinning och återanvändning. Stålets egenskaper kommer att ha en avgörande betydelse för resan mot det fossilfria Sverige 2045, säger Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutets vd.

Stål är stommen i de flesta byggnationer och navet som för samman olika material och tekniker. Med ”Stål bygger en hållbar framtid” vill Stålbyggnadsinstitutet uppmana arkitekter, konstruktörer, fastighetsägare och byggentreprenörer att samverka och ta vara på stålutvecklingens höga innovationstakt, miljöfördelar och den stora gestaltningsfrihet som stålet ger.

Tre nya filmer kommer under december månad att publiceras på den nya webbplatsen byggahallbart.se och i Stålbyggnasinstitutes youtube-kanal. Filmerna visar banbrytande konstruktioner som räddar liv, renar luft, sparar energi, låter fasader andas och är lätta att återbruka. Filmerna kommer även att finnas med engelsk text.

Den första filmen (nedan) hade premiär 12 december.


Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62