Produktiv femtioåring med gamla anor

Med anledning av att Jernkontorets bergshistoriska utskott i år 50-årsjubilerar bjuder Jernkontoret alla som idag är aktiva deltagare inom utskottets verksamhet på jubileumsseminarium.

Interiör av vallonsmedja vid Leufsta Bruk. Oljemålning av Pehr Hillerström 1787.

Jernkontorets bergshistoriska utskott firar 50 år

Bergshistoria är ett tvärvetenskapligt ämne. Det omfattar exempelvis historia, industrihistoria, ekonomisk historia, arkeologi, metallurgi, konstvetenskap och miljövetenskap.

Bergshistorisk forskning togs upp i Jernkontorets ordinarie verksamhet redan på 1910-talet och sedan 1920-talet har forskningen varit fast knuten till Jernkontoret.

1966 väcktes tanken på att ett Bergshistoriskt utskott skulle inrättas vid sidan av de övriga utskotten inom Jernkontorets verksamhet. Följande år fastställdes målsättning, organisation och finansiering. De riktlinjer som drogs upp för femtio år sedan gäller i stort sett fortfarande. Utskottet har till uppgift att:

  • främja historisk forskning rörande bergshanteringen och dess produkter
  • underlätta samarbetet mellan olika forskare
  • lämna förslag till och prioritera angelägna uppgifter
  • anordna föredrag, diskussioner och fältstudier
  • underlätta snabb publicering av och information om vunna resultat

Utskottet och dess expertkommitté initierar olika forskningsprojekt. Verksamheten gäller både arkeologisk och historisk dokumentation och forskning samt kulturminnesvård rörande all hantering av järn och metaller, dock med huvudsaklig vikt på järnhanteringens utveckling. Verksamheten rör alla tidssnitt och är sedan 1970-talet nordisk.

Forskningen är produktiv och resultaten får spridning främst genom två publikationsserier som ges ut av Jernkontoret, Bergshistoriska skriftserien och Rapportserie H. I artikeln Bergshistoriska bästsäljare tipsar Jernkontorets bibliotekarie Yngve Axelsson om några av de mest eftertraktade böckerna och rapporterna.

Inga Serning 

Arkeolog och docent Inga Serning (1920-1987) hade en central roll inom forskning om historiskt järn. Hon var initiativtagare till inrättandet av Jernkontorets Bergshistoriska utskott och byggde på kort tid upp ett omfattande kontaktnät i anslutning till utskottet. Foto: Åke Hyenstrand.


Jubileumsseminarium på Jernkontoret

Med anledning av jubileet anordnar Jernkontoret den 21 november ett seminarium med efterföljande middag. Alla som i dag är verksamma deltagare inom de bergshistoriska kommittéerna och forskningsprojekten har bjudits in till jubileet.

På programmet:

Välkomsthälsning
Olle Wijk, ordförande för Jernkontorets Bergshistoriska utskott

En lyckosam start som snart förbyttes i bittra strider – Utskott 9 och Osmundgruppen under de första åren
Martin Fritz, professor em. vid Göteborgs Universitet

Ett nytt ämnesområde i rum och tid. Marie Nisser och industriminnesvården.
Fredric Bedoire, professor em. vid Kungl. Konsthögskolan

Från Helgö och Osmundgruppen till Järnet och Sveriges medeltida modernisering. Några drag i Bergshistoriska utskottets arkeologiska forskningsarbete under 50 år.
Gert Magnusson, ordf. för Jernkontorets Bergshistoriska expertkommitté

Några nedslag i järnets historia
Orvar Nyquist, f.d. vd för Jernkontoret och ordf. för Bergshistoriska utskottet

Värd för middagen: Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret

Kontaktperson:

Catarina Karlsson
catarina.karlsson@jernkontoret.se, 08 679 17 53