Almedalens statsminister 2017 utses i Industriområdet

Industrin tar matchen firar femte året i Almedalen och för första gången ska en jury tillsammans med publik utse Almedalens statsminister. Den tunga juryn består av Margit Silberstein, Erik Fichtelius och Katrine Marçal.

Hanna Lidström, Philip Botström, Benjamin Dousa och Magnus Ek.

Ordförandena för fyra politiska ungdomsförbund ska göra upp om politiken för industrins framtid.

Statsministerkandidaterna är Philip Boström för SSU, Benjamin Dousa för MUF, Magnus Ek för CUF samt Hanna Lidström för Grön Ungdom. Varje kandidat kommer att hålla ett tal till nationen under tisdagskvällens Industrimingel i Industriområdet. Juryn kommer därefter bedöma talen utifrån ethos, pathos och logos.

– Almedalens statsminister kan också bli Sveriges framtida statsminister så jag kommer att vara hård men rättvis, säger Katrine Marçal.

– Jag har intervjuat ett antal statsministrar genom åren men har aldrig varit med om att faktiskt utse en, så det blir en helt ny spännande roll, säger Erik Fichtelius.

– Det är ett enormt ansvar att utse Almedalens statsminister. Mycket står på spel. Industrins framtid. Sveriges framtid. Almedalens statsminister regerar, säger Margit Silberstein.

Juryn Industrikampen

Katrine Marçal, Margit Silberstein och Erik Fichtelius.

Ta del av kandidaternas kampanjfilmer på industrikampen.se.

Initiativtagare Industrikampen och Industrin tar matchen är Jernkontoret och de 11 andra industriorganisationerna inom Svenskt Näringsliv. Under Almedalsveckan genomförs 34 seminarier i Industriområdet som även fungerar som utställningsområde för startup-tävlingen Serendipity Challenge, industrins hållbarhetsutställning och Ung Svensk Form.

Mer information om alla seminarier och utställningar i Industriområdet hittar du på industrintarmatchen.se/almedalen.

Kontaktperson:

Liv Wallinder, kommunikatör
liv.wallinder@jernkontoret.se, 08 679 17 27