EU-politiker vill ha lika villkor på stålmarknaden

I dag antogs ett ändringsförslag i EU-parlamentets handelsutskott om förändringarna i antidumpingförordningen. Förslagen handlar bland annat om hur antidumpingtullar ska användas och var bevisbördan för en betydande snedvriden prisbild ska ligga för att förhindra prisdumpningar på stål inom EU.

Många europeiska stålföretag har känt av de stora prisfall som skett på grund av att Kinas överskottskapacitet de senaste åren exporterats till Europa med dumpade priser. Ändringsförslaget som antogs i handelsutskottet idag ifrågasätter bland annat kommissionens förslag om att lägga en större bevisbörda på företagen än vad som gäller idag.

– Vi välkomnar förslaget från utskottet. Det är viktigt att vi står upp för lika villkor och justa spelregler på stålmarknaden, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

Kommissionen överlämnade den 9 november 2016 ett förslag om ändringar i EU:s antidumpingförordning. Förslaget föranleddes av diskussionen om Kinas eventuella status som en marknadsekonomi och nu gällande antidumpingförordningens förenlighet med WTO:s regelverk. Dagens ändringsförslag tas upp i plenum i parlamentet i början av juli. Därefter återstår att se huruvida rådet och parlamentet kan komma överens.

– Stålindustrin hoppas att rådet ser fördelarna med parlamentets förslag som bättre tillgodoser möjligheterna att hantera ojust konkurrens, säger Bo-Erik Pers.

Läs mer om antidumpingtullar och ”mes” (marknadsekonomisk status) 

Kontaktperson:
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10