Stålindustrin visade hur samarbeten räddar haven

En mängd konkreta exempel på hur industrin kan hjälpa till att rädda haven visades när Jernkontoret idag tillsammans med Svenskt Näringsliv och Zero Vision Tool anordnade sidoeventet Swedish Initiatives for Agenda 2030 under FN:s havskonferens i New York. 

Deltagande och arrangörer för sidoeventet: Erik Frisell (Svenska Miljöinstitutet), Edvard Molitor (Göteborgs hamn), Carl Carlsson (Zero Vision Tool), Tandukar Madan (Höganäs AB), Tryggve Möller (Tärntank), Dick Höglund (Terntank Shipping), Per Bondemark (SSAB), Nicklas Lång (Höganäs AB), Liv Wallinder (Jernkontoret), Anna Pettersson (Transportstyrelsen), Helén Jansson (Zero Vision Tool), Inger Strömdahl (Svenskt Näringsliv) och Sophie Carler (Jernkontoret).

Idag berättade svenska företag hur de arbetar med partnerskap för att stoppa den negativa utvecklingen i haven till följd av bland annat övergödning och försurning. Från stålindustrin fanns Högänas AB och SSAB representerade i panelen. 

– Det behövs ett teknikskifte inom stålproduktionen och HYBRIT kan bli just det tekniksprånget. Minskar vi utsläppen av koldioxid så minskar vi också försurningen av haven. Det är viktigt med ett globalt politiskt ledarskap så att vi också får rätt förutsättningar att lyckas med Agenda 2030, sa Per Bondemark från SSAB som också är ordförande i Näringslivets transportråd.

Mattias Landgren, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson  (S) rundade av eventet med att poängtera hur viktigt det är med samarbeten mellan olika sektorer för att lyckas med Agenda 2030.

Eventet var fullsatt och flera besökare poängtera nyttan med att få handfasta tips.

– Handfast seminarium om vad som faktiskt görs och effektiva åtaganden. Svårt att lagstifta fram, twittrade Sofia Arkelsten, riksdagsledamot i Utrikesutskottet (M).

Intervju med klimatminister Isabella Lövin om näringslivets roll för att rädda haven.

Läs mer: FN:s havskonferens i New York

 

Kontaktperson:

Sophie Carler, rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor
sophie.carler@jernkontoret.se, 08 679 17 18