Jernkontoret arrangerar internationella stålkonferenser

Robert Vikman är forskningschef på Jernkontoret och arbetar just nu med att arrangera två internationella konferenser för metallurger. Den första äger rum redan 12–13 juni. Inför den andra, som hålls 2018, har just ett ”first announcement” skickats ut. 

Robert Vikman och Armi Kortelainen finslipar på programmet för ”2nd ISIJ−VDEh−Jernkontoret Joint Symposium”, 12-13 juni på Jernkontoret.

Det är mycket som ska ordnas inför det tvådagarssymposium för japansk, tysk och nordisk stålindustri som Jernkontoret anordnar 12–13 juni. Konferensteamet leds av Robert Vikman. Han är forskningschef för Jernkontorets metallurgiska teknikområden. Tillsammans med Armi Kortelainen, som är projektassistent på forsknings- och utbildningsavdelningen, finslipar han på detaljerna inför det internationella symposiet 2nd ISIJ−VDEh−Jernkontoret Joint Symposium.

Symposiet är en återkommande samverkanskonferens för japansk, tysk och nordisk stålindustri och det vänder sig till de som sysslar med metallurgi, till exempel råjärnstillverkning, syrgas- och elektrostålstillverkning, skänkbehandling och stränggjutning.

– Syftet är att japanska, tyska och nordiska forskare ska utbyta erfarenheter och forskningsrön med varandra och lära känna varandra under trevliga former. Symposiet återkommer ungefär vart tredje år, berättar Robert Vikman.

Tidigare ordnade Jernkontoret och den japanska motsvarigheten, ISIJ, regelbundna utbytesmöten. Det gjorde även ISIJ och Stahlinstitut VDEh med säte i Tyskland. De tre industrinationerna har många gemensamma nämnare, så 2013 slogs dessa utbyten ihop till ett stormöte för forskare från alla tre regionerna, vilket hölls i Osaka.

– Vi hoppas att vi kan arrangera ett lika bra möte denna gång, säger Robert Vikman.

Anmälningarna till mötet har strömmat in och deltagarantalet har slagit i taket. Den första dagen behandlar energi, miljö och cirkulär ekonomi. På kvällen är det festlig konferensmiddag. Andra dagen är mer tekniskt inriktad. Då diskuteras till exempel masugnsteknik, smältning, gjutning och stelning. Parallellt med konferensen kommer det att finnas en ”poster session” där tio forskare presenterar sina projekt.

Konferensen nästa år

Robert Vikman och Armi Koretelainen är även delaktiga när Jernkontoret nästa höst arrangerar ”3rd Ingot Casting Rolling Forging, ICRF 2018”. Det är den tredje internationella konferensen om götgjutning, valsning och smide.

Ett ”first announcement” har nyligen gått ut och finns att läsa på konferensens webbplats, icrf2018.com.

– ICRF2018 riktar sig till alla i hela världen som gjuter, valsar och smider göt. De bör redan nu boka 16–19 oktober 2018 i Stockholm, avslutar Robert Vikman.

 

Kontaktperson

Robert Vikman, forskningschef
robert.vikman@jernkontoret.se, 08 679 17 21