Nya i Jernkontorets fullmäktige

Förra veckan när Brukssocieteten hade sitt årliga möte valdes tre nya personer in i Jernkontorets fullmäktige. 

De tre nya medlemmarna i Jernkontorets fullmäktige är Thomas Högblad på Erasteel Kloster AB, Johan Wiklund på Fagersta Stainless och Niklas Wass på Outokumpu Stainless.

Jernkontoret ägs av svenska järn- och stålföretag som genom den så kallade Brukssocieteten utövar sitt inflytande över Jernkontoret. Brukssocieteten utser Jernkontorets fullmäktige (styrelsen) som beslutar om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

I onsdags den 17 maj vid Brukssocietetens allmänna ordinarie sammankomst (det möte som motsvarar en bolagstämma), valdes tre nya personer in i Jernkontorets fullmäktige:

Thomas Högblad, Industrial manager på Erasteel Kloster AB i Söderfors.

Johan Wiklund, vd på Fagersta Stainless AB i Fagersta.

Niklas Wass, Vice President Operations för kvartoplåtsverksamheten vid Outokumpu Stainless AB i Degerfors.

– Vi välkomnar de nya medlemmarna. Det är glädjande att vi återigen har representation i fullmäktige från Fagersta Stainless. Det är nu 25 år sedan vi senast hade det*, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

* 1986–1992 var Björn Fredriksson vd för Fagersta Stainless och fullmäktig i Jernkontoret.

Mer information om Jernkontorets ägare och styrelseFullmäktiges möte på Jernkontoret 17 mars 2017.

Kontaktperson:
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10