Sommarjobba på Jernkontoret

Jernkontoret söker dig som studerar materialdesign, energiteknik, maskinteknik eller en liknande teknisk utbildning fjärde eller femte året på högskolan för fyra veckors sommarjobb om flexibilitet i värmningsugnar.

Två sommarjobb om flexibilitet i värmningsugnar

Stålindustrin jobbar mycket aktivt med utveckling av värmebehandlingsprocesser och värmningsugnar. Möjlighet till att använda en ökande mängd förnybar energi eller bränsleformer med lägre koldioxidutsläpp är ett högprioriterat område. Som ett led i arbetet har Jernkontoret formulerat två sommarjobb som handlar om att söka information om forskning och utveckling för att sedan relativt kortfattat beskriva den med text och bild.

Sommarjobb 1: Hur kan olika typer av bränsle – biobränsle, vätgas, naturgas, propan, syrgas - kombineras? Vad finns det för erfarenhet från värmningsugnar inom olika industrier? Eller från gasturbiner och värmeverk? Vad ställer det för krav på brännare och kringliggande utrustning?

Sommarjobb 2: Hur kan elvärmning användas som komplement, dellösning eller ersättning till förbränningsugnar? Vad finns det för speciella utmaningar när förbränningsugnar byts mot elvärmning?

Vem söker vi?

Vi söker dig som studerar materialdesign, energiteknik, maskinteknik eller en liknande teknisk utbildning fjärde eller femte året på högskolan. Du behöver förutom nyfikenhet och intresse för teknik ha goda språkkunskaper i svenska och engelska, tycka om att uttrycka dig i skrift och vara systematisk.

Du kommer att jobba fyra veckor under perioden 26 juni - 21 juli, antigen på Jernkontoret mitt i Stockholm eller på distans från din studieort. Om du väljer distansvarianten kommer du att ha kontakt med din handledare 2-3 gånger i veckan. Du kommer att lära dig massor om ugnsteknik och stålindustrin och få kontakter du kommer att ha nytta av i ditt framtida studie- och yrkesliv. Arbetet är på heltid, 40h/vecka och lön utgår med 140 kr/h. En förutsättning för arbetet är att du kan ordna egen dator och har tillgång till databaser för litteratursökning.

Ansökan skickar du till Rachel Pettersson senast den 20 maj. Skicka med senaste betygskopia, CV och ett kort brev där du beskriver dig själv. Självklart är du också välkommen att kontakta Rachel om du har funderingar om jobbet.

Kontaktperson:

Rachel Pettersson, forskningschef energi och ugnsteknik
rachel.pettersson@jernkontoret.se, 072 576 09 15