Stålindustrin arbetar strategiskt med klimatfrågor

I måndags deltog Jernkontoret på en internationell konferens om planetära gränser. Under konferensen diskuterade deltagare från hela världen de praktiska konsekvenserna för samhället, ekonomin och politiken som följer av att de planetära gränserna överskrids och vad vi kan göra för att vända utvecklingen. 

Till vänster: Sophie Carler, rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor på Jernkontoret, under konferensen Making the Planetary Boundaries Concept Work den 24 april.

Klimatet på jorden har under de senaste tolv tusen åren varit stabilt, och bara under de senaste femtio åren har mänskligheten påverkat klimatet så att vi nu är på väg in i en ny era. De så kallade planetära gränserna överskrids och nu är det bråttom att vända utvecklingen för att undvika katastrofala konsekvenser. Allt detta diskuterades under måndagens konferens Making the Planetary Boundaries Concept Work. Johan Rockström, professor från Stockholm Resilience Center, beskrev hur mänskligheten för första gången har både tillräckliga kunskaper och möjligheter att vända utvecklingen och att samhället, politiken, den privata sektorn och forskarvärlden har ett gemensamt ansvar för att överföra kunskaper om de planetära gränserna till funktionella verktyg för förändring.

Johan Rockström

Johan Rockström, professor på Stockholm Resilience Center, beskrev för första gången de planetära gränserna i en publikation 2009.

Under konferensen representerades den svenska stålindustrin av Sophie Carler och Karin Östman, rådgivare i miljö- och hållbarhetsfrågor på Jernkontoret samt Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på Sandvik. Stockholm Environment Institute, SEI, var medarrangör.

− Ett viktigt syfte med konferensen var att visa hur den privata sektorn, till exempel stålindustrin, kan arbeta för att inte de planetära gränserna ska överskridas. Detta kan göras på olika sätt. Sandvik har till exempel utmärkt sig genom att ta fram en miljö- och klimatstrategi för hela koncernen baserad på de planetära gärnserna. Outokumpu Stainless har valt att integrera ekosystemtjänster i sin verksamhet och på så sätt beaktat de planetära gränserna, säger Sophie Carler.

Kontaktperson:

Sophie Carler, rådgivare miljö och hållbarhet
sophie.carler@jernkontoret.se, 08 679 17 18