Hållbarhet lönar sig

I dag träffades gruv- och stålindustrins hållbarhetsnätverk för att fortsätta samarbetet kring branschernas hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsnätverket drivs av Sophie Carler från Jernkontoret (bilden), Erika Skogsjö från Svemin och Åsa Dahlfors från Industriarbetsgivarna.

Hållbarhetsnätverket gruva och stål bildades 2015 med syfte att lära av varandra, samverka i relevanta frågor och berätta för omvärlden om det hållbarhetsarbete som pågår i basindustrin.

–  Hållbarhet är inte vad du har gjort hittills, utan vad du planerar att göra i framtiden. Därför kan vi aldrig vila på gamla lagrar, menar Anders Bergman från Höganäs AB.

Anders Bergman visade ett par exempel på hur Höganäs AB arbetar med hållbarhetsfrågorna. Höganäs beskriver sina prioriterade områden som fem stigar på hållbarhetsberget. Viktiga förutsättningar för omställningen mot hållbarhet är att arbeta tillsammans i hela värdekedjan. Transparens och dialog mellan alla parter är en förutsättning för att framtidssäkra värdekedjan.

Stina Eriksson från LKAB presenterade några delar i hållbarhetsarbetet som skett under året. Bland annat jobbar LKAB mycket med dialog hos de som påverkas av gruvbrytning.

– Det kan vara markägare, samebyar eller en hel stad som vi nu flyttar, nämligen Kiruna, säger Stina Eriksson.

Hon räknar upp ett tiotal områden som LKAB jobbat med det senaste året som hänger ihop med FN:s globala mål.

– Vi har jobbat med de här frågorna långt innan FN:s mål kom på tapeten. Helt enkelt för att det lönar sig, säger Stina Eriksson.

Under året sker flera dialogmöten med regeringsrepresentanter och hållbarhetsnätverket deltar på två FN-konferenser för att visa upp branschens arbete och lära av andra, bland annat Havskongressen i New York den 5–9 juni.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10