Interaktiva 3D-modeller av järn- och stålprocesser

Nu kan du på egen hand utforska olika tillverkningsprocesser inom järn- och stålindustrin. På steeluniversity.org kan du vrida och vända på en masugn och en syrgaskonverter  och fler processer är på gång. 

Foto: steeluniversity.org

På World Steel Associations webbplats steeluniversity.org lanserades nyligen interaktiva 3D-modeller av en masugn för råjärnstillverkning och en syrgaskonverter (även kallad LD eller BOF) för tillverkning av malmbaserat stål. Syftet är att på ett enkelt och lättillgängligt sätt förklara de komplicerade processerna. Ambitionen är att en tid framöver varje månad publicera en ny 3D-modell. Modellerna finns på flera språk. För närvarande finns engelska och spanska, men så småningom kommer även ryska och kinesiska att kunna väljas.

Steeluniversity är en utbildningsplattform som främst riktar sig till högskolestuderande och -lärare samt anställda i stålindustrin eller närliggande verksamhet. 

Utöver 3D-modellerna finns kostnadsfria simuleringar av olika processer. Du kan till exempel testa att göra råjärn i en masugn, att smälta skrot och göra stål i en elektrostålsugn, eller valsa ett stålämne till en balk.

Steeluniversity tillhandahåller också online-utbildningar , dels om tillverkningsprocesserna, dels i specifika ämnen såsom termodynamik, mekaniska egenskaper, rekristallation, konstruktion, etc. Vissa utbildningar är kostnadsfria.

Kontaktpersoner:

Robert Vikman, forskningschef, metallurgi
robert.vikman@jernkontoret.se, 08 679 17 50

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62