Ett steg framåt för EU ETS

Resultatet av dagens omröstning i Europaparlamentet om en revidering av EU:s handelssystem för utsläppsrätter (ETS) är en bra utgångspunkt för kommande förhandlingar med rådet.

Omröstningen resulterade bland annat i ett beslut om en minskning av antalet utsläppsrätter med 2,2 procent varje år från 2020. Parlamentets miljöutskott ville se 2,4 procents minskning men fick inte sin vilja igenom.

– Det är bra att parlamentet idag kom överens om ett förslag som nu kan vara utgångspunkt för kommande förhandlingar med rådet. Det mest positiva är att de föreslår en flexibilitet för ökad andel utsläppsrätter för fri tilldelning. Det är en förutsättning för att ETS:s grundprincip ska uppnås, det vill säga att fri tilldelning ska ges i nivå med de 10 procent mest effektiva anläggningarna så att dessa inte ska ha några kostnader för sina utsläpp. Vi hoppas att medlemsstaterna i rådet också inser att denna säkerhetsventil behövs i systemet, säger Helén Axelsson, energi-, klimat- och hållbarhetsdirektör på Jernkontoret.

En del frågetecken kvarstår dock.

– Det är fortsatt problematiskt att förslagen innehåller en årlig nedskärning av riktmärkena som styr den fria tilldelningen. För stålindustrin som har processrelaterade utsläpp som inte kan minskas så kommer det innebära stora kostnader i nästa handelsperiod. Inte heller har förhandlingarna lyckats lösa problemet med att utsläppshandeln påverkar elpriset och at detta hanteras olika i EU medlemsstater, menar Helén Axelsson.

Läs också

European Parliament Emissions Trading System vote sets the correct course for upcoming negotiations (eurofer.org)

Stålindustrins ståndpunkter i ETS-frågan

Kontaktperson:

Helén Axelsson, energi-, klimat- och hållbarhetsdirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08 679 17 39