Framgång inom energiforskningsprogrammet JoSEn

Värmningsugnars energianvändning optimeras – med Radarbolagets teknik uppskattas stålindustrin spara 1,9–3,7 gigawattimmar per år och ugn.

I Sandviks stålverk vid en av de stora värmningsugnarna finns radarutrustning från Radarbolaget som övervakar värmningsprocessen genom att bestämma stålets temperatur och färdighetsgrad. Vid en ugnstemperatur på 1200 grader värms stålämnen för att sen valsas till högkvalitativa stålband. Med Radarbolagets teknik uppskattas stålindustrin spara 1,9–3,7 gigawattimmar per år och ugn. Läs hela intervjun med Patrik Ottosson, vd på Radarbolaget, på energimyndigheten.se.

Framgångarna är ett av resultaten från projektet Optimerad energianvändning av värmningsugnar med radaravbildning – OPTIR – som finansieras inom programmet Järn- och stålindustrins energianvändning (JoSEn) som drivs av stålindustrins branschorganisation Jernkontoret och Energimyndigheten. 

Kontaktperson:

Anna Ponzio, forskningskoordinator
anna.ponzio@jernkontoret.se, 08 679 17 09