Järnsand – en värdefull biprodukt

Järnsand bidrar till ökad resurseffektivitet och bör betraktas som en biprodukt och inte som ett avfall som kräver tillstånd för att användas. Boliden har nu startat en webbplats för att öka kunskapen om järnsand.

Metallindustrin är en förutsättning för den cirkulära ekonomin och utöver återvinning av metallerna är nyttiggörande av branschens restprodukter en viktig del för ökad resurseffektivitet i samhället. Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande två miljoner mobiltelefoner till nya metaller. Skellefteå kommun införde för ett par år sedan nya restriktiva regler för användning av järnsand och har beslutat att att järnsand är ett avfall som kräver tillstånd för att användas, vilket ställer till stora problem för verksamheten på Rönnskär.

Järnsandens positiva egenskaper

Järnsand har goda isolerande och dränerande egenskaper vilket gör att den passar bra som konstruktionsmaterial vid väg- och husbyggnation. Den innehåller vanligt förekommande mineraler som förenats till en kemiskt stabil glasartad förening. Huvudbeståndsdelarna är järn och kisel. Det finns även små mängder koppar (0,5 %) och zink (1,2 %). Innehållet av övriga grundämnen, främst metaller, är generellt sett under 0,1 %. Järnsanden används som fyllnadsmaterial istället för gråberg, som är ett jungfruligt material med sämre miljöegenskaper än järnsand. Därför bidrar användning av järnsand också till ökad resurseffektivitet. Järnsand har heller ingen känd negativ miljö- eller hälsopåverkan när den används enligt anvisning och under det trettiotal år som den använts har ett flertal undersökningar utförts.

Biprodukt – inte avfall

Skellefteå har beslutat att att järnsand är ett avfall som kräver tillstånd för att användas. Kommunens beslut står i strid med Mark- och miljödomstolens tillståndsbeslut från 2013, där domstolen delar företagets bedömning att järnsanden är en biprodukt. I ett besked idag slår Mark- och miljödomstolen fast att Skellefteå kommun har gått över sina befogenheter i frågan om järnsanden.

– Vi är glada över att domstolen slår fast att nämnden gått över sin befogenhet. De kan inte hitta på egna regler om hur järnsanden ska klassificeras och hanteras, säger Linn Andersson, miljö- och utvecklingschef på Rönnskärsverken, till SVT Västerbotten i artikeln Ny vändning i frågan om järnsanden.

Du hittar mer kunskap och svar på vanliga frågor om järnsand på Bolidens webbplats jarnsand.boliden.com.

Kontaktperson:

Eva Blixt, forskningschef och rådgivare i miljöfrågor
eva.blixt@jernkontoret.se, 08 679 17 95