Ny Wiki för svensk industri

Jernkontoret och det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material är med och bidrar till Manufacturing Guide, en ny webbaserad kunskapsdatabas med syfte att höja svensk industris konkurrenskraft.

Gratistjänsten Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas som riktar sig till alla som arbetar med eller utbildar sig inom produktutveckling och industriell tillverkning. Fler än 550 tillverkningsmetoder finns beskrivna, bland annat formning, skärning, gjutning, sammanfogning och ytbehandling. Grundarna av tjänsten är Hans och Jessica Bergmark, civilingenjörer inom maskinteknik respektive innovativ produktutveckling.

– Manufacturing Guide ska vara ett verktyg för bland annat inköpare, konstruktörer, produktionsansvariga och studenter, säger Hans Bergmark till tidningen Svensk Verkstad

Hans Bergmark har en bakgrund som tillverkande leverantör inom industrin. Han såg ett glapp mellan industrins möjligheter och vad som i verkligheten nyttjas. Med Manufacturing guide vill Hans Bergmark hjälpa användarna att upptäcka tillgängliga tillverkningsmetoder och dess möjligheter. Ökad kunskap skapar förutsättningar för att tillverka bättre produkter, vilket i sin tur stärker svensk industris konkurrenskraft.

Manufacturing Guide omfattar även materialtekniska fakta. Detta område kommer att vidareutvecklas under 2018 genom ett större projekt där materialproducenter och akademi är involverade. Projektet delfinansieras av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

– Detta är något som saknats länge. Den kanske största begränsningen för mera avancerade material är att många användare inte riktigt känner att de behärskar dem. Manufacturing Guide kan hjälpa många att våga ta steget, vilket kommer att kunna leda till snabbare utveckling av bättre produkter, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och programchef för Metalliska material.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör 
gert.nilson@jernkontoret.se, 08 679 17 05