Jämställd industri sökes

Industrins jämställdhetspris lyfter fram och belönar företag som arbetar långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och åstadkommer mätbar förändring. Nu är det dags att nominera till 2018 års pris – är ditt företag nästa vinnare?

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer.

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Industrins jämställdhetspris syftar till att öka medvetenheten om jämställdhet i industrin samt sprida nya arbetssätt och goda exempel, som i sin tur kan inspirera fler företag i utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Det kan handla om strategier för att öka jämställdheten i samband med rekrytering, att det är möjligt för både män och kvinnor att vara föräldralediga och andra viktiga åtgärder för att ditt företag ska vara inkluderande och tillvarata allas potential.

Bakom priset står Industrirådet, som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Priset delas ut till ett industriföretag för genomfört eller pågående jämställdhetsarbete. Tidigare vinnare inkluderar Saab (2016), Coca-Cola Enterprise (2015), Boliden (2013) och Indexator (2012).


Industrins jämställdhetspris 2016 gick till Saab, som genom ett strategiskt, långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en handlingskraftig banbrytare i en traditionellt mansdominerad bransch.

Nomineringen till 2018 års pris

Nomineringen är öppen under perioden 17 november – 15 december 2017. Vinnaren presenteras på Industridagen i Linköping den 5 februari 2018. 

Nominera ditt företag här (industriradet.se)

 

Kontaktperson: 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör 
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62