Förändringar inom Triple Steelix

Inom Triple Steelix, den regionala utvecklingssatsningen för stålrelaterad industri i Bergslagen som har Jernkontoret som huvudman och som är inne på sin andra finansieringsomgång inom Vinnovas Vinnväxt-initiativ, sker nu följande förändringar: 

Jan Andersson, som varit processledare sedan den andra fasen startade 1 januari 2015, lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet. I och med att Jan gör sin sista arbetsdag den 13 december övertar Larz lgnberg rollen som processledare, med administrativt stöd av Tiina Ohlsson. Vi tackar Jan för hans stora engagemang och arbete för att utveckla Triple Steelix och önskar Larz och Tiina lycka till i det fortsatta arbetet.

Maj-Britt Johansson, tidigare rektor för Högskolan i Gävle, som varit ledamot av styrelsen under hela den andra programfasen lämnar nu styrelsen och ersätts av Ylva Fältholm, som tillträdde som rektor för Högskolan i Gävle i oktober 2017. Ylva Fältholm är professor i arbetslivsvetenskap och kommer närmast från Luleå tekniska universitet där hon varit prefekt och dekan för den tekniska fakulteten. Vi tackar Maj-Britt för hennes insatser i styrelsen och hälsar Ylva välkommen.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör 
gert.nilson@jernkontoret.se, 08-679 17 05