En lyckad kväll på slottet

Äntligen är rapporten över Åtvids bergslag här, den 22:e i en serie från projektet Atlas över Sveriges bergslag. Efter en inbjudan av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson presenterades rapporten den 7 december på Linköpings slott.

Britt Svensson, Kjell Svarvar, Elisabeth Nilsson, Anders Persson och Gert Magnusson på Linköpings slott med rapporten Åtvids bergslag.

Åtvids bergslag i Östergötland är den näst sista att presenteras i rapportform av de 23 bergslag som ingår i Atlasprojektet. Till våren blir serien komplett med den sista publikationen som är Kopparbergslagen.

Presentationen av rapporten skedde i en av salarna på Linköpings slott och cirka 50 personer hade kommit för att lyssna. Med denna inramning hälsade landshövding Elisabeth Nilsson välkomna för att sedan kort tala om den svenska stålindustrin och hur viktig dess historia varit för Sverige. Få landshövdingar är nog så kunniga i detta ämne som Elisabeth Nilsson, som efter en karriär inom stålindustrin 2005 blev utsedd till vd för Jernkontoret. År 2010 utsågs hon av regeringen till landshövding i Östergötlands län.

Gert Magnusson presenterade Jernkontorets bergshistoriska verksamhet och även projektet Atlas över Sveriges bergslag. Den första publikationen i projektets serie som ska beskriva våra bergslager var Norbergs Bergslag, vilken kom ut redan 1994. Drygt 20 år senare är man nästan i hamn och Jernkontoret och berörda länsstyrelser kommer att färdigställa projektet under våren 2018.

De tre författare som skrivit rapporten Åtvids Bergslag, Anders Persson, Kjell Svarvar och Britt Svensson, presenterade sitt område med stort kunnande inför en mycket intresserad publik. Deras presentation av allt ifrån en översikt över bergslagens kopparhantering till ”register på den koppar som bönderna uti Åtvids socken hava smältat till husbehov av den malm som de sovrat hava uti jordvarpen”.

Catarina Karlsson, som arbetar med bergshistorisk forskning på Jernkontoret, avslutade med att beskriva den planerade avslutningen av Atlas över Sveriges bergslag, vilken är att sammanfatta alla de 23 rapporterna till en översikt. Rapporten planeras även att ges ut på engelska.

Presentationen följdes av mingel med mycket intressanta diskussioner och kaffe med slottets egna kakor. Kvällen på slottet var ”alldeles underbar” för dem som är intresserade av bergshistoria.

Kontaktperson:

Catarina Karlsson
catarina.karlsson@jernkontoret.se, 08 679 17 53