Avestasamtalen handlar om digitalisering

Den 19 december anordnar Avesta kommun för femte året i rad Avestasamtalen. I år är temat ”Digitalisering – hot eller möjlighet för svensk basindustri?” och Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, är en av föreläsarna. 

Avestasamtalen arrangeras i den gamla basindustribyggnaden Verket i Avesta. Foto: Avesta kommun.

Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson är en av föreläsarna när Avesta kommun återigen bjuder in till Avestasamtalen som ska bidra till den fortsatta utvecklingen av svensk basindustri.

– Möjligheterna med digitalisering är många och stålindustrin använder redan flera olika tekniker, men det är svårt att välja vad man ska satsa på. Inom vårt nya teknikområde Digitalisering kan företagen utbyta erfarenheter och genomföra gemensamma forskningsprojekt, säger Gert Nilson.

Övriga föreläsare är:
Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Lars Hjälmered, riksdagsledamot och vice ordförande i näringsutskottet (M)
Henrik Sirborg, Digitalisering och innovation, Handelsbanken
Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna
Teemu Salmi, CIO, Stora Enso
Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande
Peter Burman, program manager, Mine automation, Boliden
Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta kommun (S)

Som vanligt är det journalisten K-G Bergström som modererar samtalen.

Idén till Avestasamtalen är att skapa en arena där näringsliv, fack, politik och chefer i offentlig sektor kan mötas och utbyta tankar och idéer. Tidigare teman på Avestasamtalen har varit stål, trä/skog, energi samt infrastruktur.

Mer information: avesta.se/avestasamtalen

Kontaktperson:
Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08 679 17 05