Glädjande besked om 74 tons lastbilar

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss rörande införandet av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 

Jernkontoret, Skogsindustrierna och flera andra branschorganisationer har länge drivit frågan om att införa tyngre lastbilar för att effektivisera och minska utsläppen från industrins transporter.

− Det är mycket positivt att Sverige äntligen är på väg att tillåta 74 tons lastbilar. Det kommer att möjliggöra en effektivisering av stålindustrins lastbilstransporter, vilket ger färre lastbilar på vägarna och minskade utsläpp av bland annat koldioxid. Finland införde 76 ton redan 2013, till stor del baserat på svenska studier, säger Jenni Ranhagen, rådgivare i transportfrågor på Jernkontoret. 

Läs hela pressmeddelandet: 74 tons lastbilar för klimatsmartare transporter och fler jobb (regeringen.se)

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i statistik- och transportfrågor
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52