Budget saknar reformer för stärkt konkurrenskraft

Idag presenterade regeringen sin sista budget innan valet. Vad stålindustrin saknar en helhetsbild som visar en tydlig framåtanda för att bidra till ökad konkurrenskraft för svensk industri. 

Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: regeringen.se. 

Sverige tappar konkurrenskraft

Svensk stålindustri exporterar specialprodukter till mer än 150 länder. Samtidigt kan vi konstatera att konkurrensen hårdnar över tid, inte minst på grund av statliga stöd till stålindustrin i Kina som gör att de kan exportera till priser som ligger under deras produktionskostnader. För att stålindustrin ska kunna fortsätta utvecklas framåt krävs bra kompetensförsörjning, spetsforskning och effektiv produktutveckling, samtidigt som det måste finnas ett bra klimat för att driva verksamhet i Sverige.

− Vi tycker det är bekymmersamt att Sverige ligger först på nionde plats i den globala konkurrenskraftsranking mellan länder som World Economic Forum gör. Dessutom har Sverige tappat position de senaste åren. Vi ser också med oro på den svenska regeringens tystnad i fråga om utsläppsrätter inom EU (ETS) som i sin nuvarande form är ett stort hot mot både svensk och europeisk stålindustri, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

− Vad vi önskar av Sveriges regering är tydliga reformer som skapar förutsättningar att öka konkurrenskraften och förbättra företagsklimatet i Sverige, vilket är grunden för ökad tillväxt, fler jobb och förbättrad välfärd. Detta saknar vi i budgeten. Vi skulle också vilja se tydliga satsningar på relevanta utbildningar som syftar till att förbättra och säkra vår och övrig industris kompetensförsörjning i Sverige, fortsätter Pers.

Välkommet besked för Sveriges elförsörjning

Basindustrins energisamarbete SKGS ser positivt på att beskedet om att effektskatten på kärnkraft fasas ut till 2018 samt att fastighetsskatten på vattenkraft sänks i fyra steg till och med 2020.

− Det är bra att arbetet nu startats med att fullfölja den energiöverenskommelse, som slöts mellan fem riksdagspartier i juni i år och vi välkomnar de budgetbesked regeringen gett idag, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS, i ett pressmeddelande

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62