Uppdatering av utbildningspaketet

En ny utgåva av den första delen av Jernkontorets utbildningspaket finns nu publicerad på Jernkontorets webbplats. Delen omfattar historisk utveckling och grundläggande metallurgi.

Jernkontorets utbildningspaket är ett läromedel i tolv delar som täcker hela produktionskedjan vid stålframställning. Det är författat av experter inom nordisk stålindustri.

Uppdateringen av "Del 1, Historia. Grundläggande metallurgi" har skett under ledning av Robert Vikman, forskningschef på Jernkontoret, i samarbete med styrelserna för respektive teknikområde: TO 21 – Malmbaserad metallurgi, TO 23 – Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi samt TO 24 – Gjutning och stelning.

Utbildningspaketet vänder sig i första hand till anställda vid stålföretagen och högskolestuderande, men kan även användas vid tekniskt inriktade gymnasie- och vuxenutbildningar. Stålföretagens kunder kan också ha nytta av läromedlet.

– Vi på Jernkontoret får många förfrågningar om utbildningsmaterial, framförallt från högskolor och yrkesutbildningsaktörer, då är det fint att kunna hänvisa till vårt utbildningspaket. Vi strävar efter att regelbundet uppdatera de olika delarna av paketet. Förra året nypublicerades tre delar och i år hoppas vi kunna hinna med ytterligare en del, säger Robert Vikman.   

Den allra första utgåvan av utbildningspaketet kom under 1990-talet på initiativ av Jernkontorets fullmäktige. Paketet omfattade då tolv pärmar och kostade då nära 30 000 kronor att köpa.

Idag är kan man kostnadsfritt ladda hem utbildningspaketet från Jernkontorets webbplats, se jernkontoret.se/utbildningspaketet

Kontaktperson:
Robert Vikman, forskningschef
robert.vikman@jernkontoret.se, +46 8 679 17 50