Debatt: Gör det olönsamt utbilda till fel yrken

Jernkontoret och IKEM skriver i GöteborgsPosten idag att det krävs systemförändringar i forsknings- och utbildnings-politiken.

Jernkontorets vd Bo-Erik Pers och IKEM:s förbundsdirektör Magnus Huss skriver i GP Debatt idag att det behövs reformer som gör det olönsamt att utbilda människor till fel yrken. Pers och Huss skriver även att regeringen bör behålla och utveckla de strategiska innovationsområdena samt införa en samverkanspremie i de fasta forskningsanslagen.

− För att svensk industri ska kunna fortsätta leverera jobb och skatteintäkter krävs det att vi ligger i framkant för att inte bli omsprungna av andra länder. Om regeringens forskningspolitik ska ge förutsättningar för fler jobb, höjd konkurrenskraft och lösningar på framtidens samhällsutmaningar måste den fokusera på några övergripande systemförändringar i den kommande propositionen i höst, skriver Pers och Huss.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62