Omöjligt att vinna mot en dopad motståndare

Under det pågående G20-mötet har frågan om Kinas roll på den globala stålmarknaden åter väckts. Under många år har Kinas överproduktion av stål lett till dumpade priser och en osund konkurrens för världens stålproducenter utanför Kina. 

Bild från demonstrationen mot att ge Kina marknadsekonomisk status i Bryssel tidigare i år.

Den svenska stålindustrin har länge hävdat att Kina inte är en marknadsekonomi och därför inte heller bör få marknadsekonomisk status av WTO.

− Detta är ett problem vi har påpekat under många år. Det är välkommet att frågan återigen tas upp och att EU och USA står med enad front i att vi vill se en lösning på det här problemet. När vi fått fram en lösning är det viktigt att den hålls och att vi inte ser en utveckling där Kina centralt säger en sak och att de ute i provinserna gör en annan, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Nu hoppas svensk stålindustri att man kommer att hitta en väg framåt och faktiskt få till en lösning på problemet.

− Det går inte att vinna om man tävlar mot en dopad motståndare. Då är det inte fair play. Vi vill se en öppen och sund konkurrens på den globala stålmarknaden. Idag ligger den kinesiska överkapaciteten på i storleksordningen 400 miljoner ton, vilket motsvarar 100 gånger råstålsproduktionen i Sverige, eller nästan tre gånger Europas stålmarknad. Det säger sig självt att detta påverkar den globala stålmarknaden negativt och att det leder till en ohållbar situation, vilket både EU och USA nu pekar på, säger Pers.

Läs mer om stålindustrins åsikter i MES-frågan

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62