Petra Einarsson till ett av regeringens samverkansprogram

Petra Einarsson, vd på Sandvik Materials Technology, representerar stålindustrin i en av de fyra samverkansgrupper utsedda för att utveckla regeringens innovationspolitik.

Petra Einarsson. Foto: Sandvik.

Samverkansgrupp Uppkopplad industri och nya material

Samverkansprogrammet uppkopplad industri och nya material syftar till att stimulera en bred digitalisering av industrin och stärkt samverkan mellan etablerad industri, it- och telekomföretag, tjänsteföretag, innovativa unga företag i digitaliseringens framkant samt olika forskningsmiljöer i syfte att bidra till svensk konkurrenskraft. Samverkansprogrammet ska också bidra till ett förbättrat nyttiggörande av vårt kunnande och vår världsledande forskning kring material.

Läs mer (regeringen.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62