Tre miljoner till svetshandbok

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar tre miljoner kronor på att ta fram en datoriserad interaktiv handbok för svetsning av duplexa rostfria stål.  

De moderna typerna av rostfritt stål, duplexa, har både högre hållfasthet och ger stora miljövinster, men de duplexa rostfria stålen uppträder annorlunda än traditionella rostfria stål vid svetsning, vilket gör att många kunder känner tveksamhet inför att använda dem.

− Målet med projektet är att ta fram ett enkelt verktyg som guidar svetsaren utifrån stålsort, svetstråd och andra parametrar som påverkar. På sikt kan de modeller som ligger till grund för datorverktyget också användas för att utveckla nya material med bättre svetsegenskaper, säger Joakim Wahlsten på Swerea KIMAB.

Läs hela pressmeddelandet (metalliskamaterial.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62