Bättre miljöbedömningar av metaller

Det strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM satsar drygt 2 miljoner kronor på att öka kunskapen om metallers toxicitet och förbättra miljöbedömningarna av metaller och metallprodukter. 

Bedömningar av material och produkters miljöpåverkan över livscykeln blir allt viktigare, både för regelverk och på konsumentmarknaden. Idag utförs dessa bedömningar med metodik som inte till fullo kan hantera metallers specifika egenskaper främst vad gäller toxicitet och biotillgänglighet. På grund av detta riskerar analyserna att ge orättvisa och missvisande bedömningar av metaller och metallprodukter vilket i förlängningen betyder att företag, konsumenter, politiker och myndigheter fattar beslut som riskerar att öka miljöpåverkan snarare än att minska den.

− Målet med projektet är att öka kvalitén på de miljöbedömningar som görs av metaller och metallprodukter. Med rätt information kan vi ta bättre beslut som minskar miljöpåverkan, säger Christina Jönsson på Swerea IVF.

Läs hela pressmeddelandet (metalliskamaterial.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62