Tre miljoner till solkraft

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar tre miljoner kronor på att hitta bättre material för att ta tillvara solenergi.  

− Målet med projektet är att slå världsrekord i att omvandla sol till el, säger Lars Gustavsson på Cleanergy i Åmål som leder projektet.

Stirlingmotorbaserad koncentrerad solkraft, så kallad Stirling CSP, är idag bäst på att omvandla sol till el, med en verkningsgrad på 32 procent. Tekniken bygger på att en parabolisk solfångare koncentrerar solstrålningen mot en mottagare som leder värmen vidare till en motor som kan omvandla värmen till rörelse och därmed generera el.

Läs hela pressmeddelandet (metalliskamaterial.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62