Fyra miljoner till ny vattenrening

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsar fyra miljoner kronor på att utveckla ny, miljövänlig vattenreningsteknik som bygger på slagg från ståltillverkning.

Projektet ska studera slaggens reningsförmåga i tre sammanhang: Spillvatten från avloppsanläggningar, Industriellt avlopp samt Dagvatten från starkt trafikerade vägar.

− Målet är att slagg ska bli ett miljövänligt sätt att rena vatten och stärka konkurrenskraften för de företag som kan tillverka slagg med rätt egenskaper och göra dem tillgängliga på marknaden, säger professor Gunno Renman på KTH.

Läs hela pressmeddelandet (metalliskamaterial.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62