Positivt investeringsbeslut från Vattenfall

Vattenfall har beslutat att investera i oberoende härdkylning i samtliga tre reaktorer i Forsmark. Detta betyder att driften i dessa reaktorer rent tekniskt säkerställs bortom 2020 och minst fram till 2040-talet om ekonomin tillåter.

Mycket positivt beslut från Vattenfall, de kommer att investera i oberoende härdkylning i samtliga tre reaktorer i Forsmark. Detta betyder att rent tekniskt säkerställs driften i dessa reaktorer bortom 2020 och minst fram till 40-talet om ekonomin tillåter det.

− För stålindustrin innebär investeringen att 3300 MW stabil effekt och 24-26 TWh stabil energi säkerställs till ett konkurrenskraftigt pris, menar Patrik Carlén, energispecialist på Jernkontoret.

Vidare avser Vattenfall att ta motsvarande beslut för Ringhals 3 och 4 i början av nästa år.

Läs Vattenfalls pressmeddelande (cision.com)

Kontaktperson:

Patrik Carlén, energispecialist Jernkontoret
patrik.carlen@jernkontoret.se, +46 8 679 17 49