Begränsad tillväxt innebär dämpad efterfrågan för industrin

Omvärlden väntas visa endast svag tillväxt i år vilket bland annat yttrar sig i att industriproduktionen sammantaget inom OECD uppvisar oförändrad tillväxt. Utsikterna för industrin i Sverige begränsas till 3 procent i produktionstillväxt i år och än mindre 2017. Detta enligt en gemensam bedömning från industrins ekonomer. 

Carl Eckerdal, Mathias Ternell och Anders Rune. Foto: Pressbilder.

Skillnaderna är fortsatt stora i olika delar i landet och i olika branscher.

− Läget för stålindustrin är fortsatt tuff, det beror framförallt på överkapacitet och Kinas dumpade priser. Den osunda konkurrensen på stålmarknaden måste bort, menar Mathias Ternell på Jernkontoret. 

− För den konsumentnära livsmedelsindustrin märks det att svenska hushåll, med en historiskt hög köpkraftsförbättring i ryggen, efterfrågar mer av ”lokalproducerade” livsmedelsprodukter. Volymmässigt förväntas dock en fortsatt svag utveckling innevarande år, bland annat tyngd av en haltande exporttillväxt, säger Carl Eckerdal på Livsmedelsföretagen.

− Tillväxttoppen för industrin är antagligen redan passerad efter att bilindustrin lyft produktionsnivån kraftigt och det kommer inte kunna upprepas framöver. I övrigt har teknikindustrin låg efterfrågan och därmed liksom många andra branscher en betydande ledig produktionskapacitet. Med dessa förutsättningar lyfter inte investeringarna och då blir det inte heller bättre fart på konjunkturen, menar Anders Rune på Teknikföretagen.

Läs hela prognosen här (pdf, 2,6 Mb)

Kontaktperson:

Mathias Ternell, handelspolitisk direktör
mathias.ternell@jernkontoret.se, +46 70 257 41 41