Naturvärden och samhällsnytta med ekologisk efterbehandling

Under 2015 och 2016 har SveMin och Jernkontoret, i samarbete med ekologikonsultföretaget Enetjärn Natur, arbetat med ett projekt kring potentialen för ekologisk efterbehandling inom gruv- och stålföretagen i Sverige. Projektet är en förstudie och har finansierats av VINNOVA.

Mats Rosenberg, ekolog på Örebro kommun vid Oset, Rynningeviken som han beskriver som "Örebros vackraste punkt". Han håller i ett foto som visar hur platsen såg ut innan, då den var en oljehamn.

I förra veckan arrangerade EkoNätet och Nätverket Renare Mark ett seminarium och fältbesök vid Rynningeviken och Oset i Örebro. Syftet med dagen var att visa hur företag kan arbeta med ekologisk efterbehandling, naturvärden och ekosystemtjänster.

Under dagen berättade Jonas Larsson, miljöchef på SSAB, om deras framgångar med ekologisk efterbehandling i bland annat Islingbyholen i Borlänge och Blötbergsgruvans sandmagasin i Ludvika.

Sophie Carler från Jernkontoret berättade om Höganäs arbete med att skapa nya värden och samhällsnytta av outnyttjad industrimark, till exempel i Rögla utanför Ystad.

Rögla 1960Bilden ovan visar hur ett område i Rögla utanför Ystad såg ut för drygt femtio år sedan. Platsen var ett dagbrott för lera fram till någon gång på 1960-talet. Därefter, från början av 1970-talet, användes platsen för deponi för inert slagg. Deponin avslutades 2005 och fylldes med slagg, vilket också användes på det platta området som då blev till kullar. På så sätt så kom våtmarken till och lockade till sig fåglar, insekter och andra djur. Till och med den sällsynta gråhakedoppingen, som bara häckar i vatten utan fisk och kräftor, hittade dit. 
"Kräsen fågel häckar i Höganäs gamla deponi" (hoganas.com)

Så här ser samma område ut idag:Rögla idag

− Det är viktigt att lyfta fram hur företagen med små medel ökar mervärdet på befintliga industriområden. Det kan vara relativt lätt och billigt, så varför inte göra det? menar Sophie Carler, miljörådgivare på Jernkontoret.

Nyligen har också en ny handbok för gruv- och stålindustrin om ekologisk efterbehandling  publicerats: 
Ekologisk efterbehandling – en handbok om potential och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster under drift och efterbehandling 

 

Kontaktperson:

Sophie Carler, senior rådgivare i miljöfrågor
sophie.carler@jernkontoret.se, +46 8 679 17 18