Förlängd ansökningstid för Framtidsstipendiet

Ny deadline är 9 maj 2016 - välkommen med din ansökan.

Förlängd ansökningstid för Framtidsstipendiet 

Tiden för ansökningar till Framtidsstipendiet förlängs till den 9 maj för att öka antalet ansökningar.

− Vi har fått in många frågor kring förfarandet och kriterierna, men få ansökningar. Vi hoppas därför kunna uppmuntra dem som visat intresse men ändå inte ansökt att faktiskt skicka in en ansökan genom att förlänga ansökningstiden, säger Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson.

− Uppgiften är enkel och svår på samma gång. Det handlar om att tänka utanför boxen, hur stål kan användas i framtiden som inte redan sker idag. Din framtidsidé beskriven på några sidor är allt som krävs för chansen att stipendiet om 400 000 kronor blir ditt, säger Gert Nilson.

Jernkontoret och Sancte Örjens Gille hoppas få in fler idéer för framtiden och stimulera kreativitet för stålindustrin genom stipendiet.

Ansök idag och stipendiet kan bli ditt! Ansökningsformulär och kriterier hittar du här.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-679 17 10