Karin Östman ny miljörådgivare på Jernkontoret

I maj välkomnar vi Karin Östman som ny senior rådgivare gällande produktrelaterade miljöfrågor samt luftfrågor.

Karin kommer närmast från Sandvik där hon arbetat i 18 år med miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Varför vill du fortsätta engagera dig i svensk stålindustri?
− Mitt miljöintresse kanaliserades på grund av slumpen till stålindustrin då jag började med miljötillsyn på Länsstyrelsen Gävleborg i november 1984. 14 års tillsynsarbete av en av Sveriges största industriområden med stål och speciallegeringar i centrum lärde mig att stålbranschen hanterar och påverkar de allra flesta viktiga miljöfrågor. Stålindustrin är också sedan länge en mycket viktig bransch i Sverige. Den ger arbetstillfällen i flera delar av landet och har under lång tid bidragit stort till Sveriges exportinkomster. Det innebär att stålindustrin är en viktig aktör för den fortsatta välfärdens utveckling i Sverige. I Gästrikland t.ex. är Sandviks verksamhet otroligt betydelsefull.

Vilka är dina hjärtefrågor?
− Miljöfrågor, framförallt ur ett globalt perspektiv. Att med kunskap hjälpa till att driva utvecklingen i en alltmer hållbar riktning. Där jordens resurser kan utnyttjas på ett resurseffektivt sätt så att alla både nu och i framtiden kan nyttja resurser inom ramar för vad den här planeten klarar av. En tuff vision men väl värd att anstränga sig för.

Vad är det bästa med svensk stålindustri?
− Jag har lärt mig att svensk stålindustri har hög kompetens och har lyckats nischa sig och leverar högkvalitativa produkter där branschen ofta går före vad gäller nya lösningar. Branschen har under de senaste 10 åren moderniserats betydligt och har rört sig från en ganska reaktiv bransch till en proaktiv bransch där man hellre vill ta initiativet och vara med och forma en framtid där svenskt stål bidrar att bygga det nya samhället. Branschens visionsarbete är ett tydligt uttryck för detta. Liknande rörelse kan man notera hos flera av medlemsföretagen. En öppen atmosfär mellan representanter för olika stålföretag i Sverige är också stimulerande.

Vilka är stålindustrins största utmaning framöver?
− Att hitta lösningar för att klimatneutralisera den svenska stålindustrin och samtidigt klara en tuff internationell konkurrens där miljökraven inte alltid tas på lika stort allvar i alla delar av världen. Att lyckas vara en bransch som ställer om till en framtid med ännu högre miljökrav och samtidigt vara tillräckligt lönsam under denna tid av omställning. Lyckas branschen kan det innebära att den är väl rustad för framtida krav och kan dra fördelar av detta. En annan utmaning är att hitta tillräckligt med kvalificerad personal i framtiden. Här gäller det att branschen kan uppfattas som modern, tekniskt avancerad, miljömedveten och ansvarstagande och där man som produktutvecklare kan få vara med om att lösa samhällets framtidsutmaningar för att nå en god livskvalitet över hela världen.

Vad gör du helst när du inte jobbar?
− Då ägnar jag min tid åt familj, mina ridhästar, friluftsliv och trädgård. Jag bor på en liten hästgård alldeles utanför Gävle där både hästliv och trädgårdsintresse odlas ganska intensivt. Svenska fjällen både sommartid och vintertid ger mig både motion och vila för själen!

Karin tillträder sin tjänst den 1 maj.

Kontaktperson:

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 08-679 17 39