Åsa Romson välkomnar projekt för klimatsmart stål

En mycket intresserad Åsa Romson fick idag lära sig mer om SSAB:s masugnsprocess och om det framtida tekniksprång som på sikt förväntas möjliggöra en koldioxidfri ståltillverkning.

I dag gästade miljöminister Åsa Romson Luleå för att besöka SSAB och LKAB. Mötet handlade om det stora utvecklingsprojekt som presenterades i måndags och som syftar till att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Även Helén Axelsson, Jernkontorets energi- och miljödirektör, deltog i mötet.

Åsa Romson uppskattar industrins initiativ och har god förståelse för att det krävs ett omfattande utvecklingsarbete.

– Det är ett ambitiöst och viktigt initiativ som tas av SSAB, LKAB och Vattenfall. Att ta nästa tekniksteg för att kunna göra stål utan koldioxidutsläpp är viktigt för Sverige men också avgörande för att minska de globala utsläppen, säger Åsa Romson.

Dagen inleddes med visning av SSAB:s masugn, den processdel av ståltillverkningen som idag genererar de största koldioxidutsläppen. Åsa Romson var genuint intresserad och ställde många frågor under rundturen.

Därefter hölls en genomgång av utvecklingsprojektet och den nya tillverkningsprocessen, vätgasbaserad direktreduktion av järnmalm, som förväntas bli det tekniksprång som branschen behöver för att få ner koldioxidutsläppen. Stålindustrins och företagens roll i en hållbar utveckling diskuterades också.

Slutligen fick medierna en frågestund med Åsa Romson, Martin Pei, teknisk direktör på SSAB och Åsa Sundqvist, LKAB-direktör med ansvar verksamhetssupport och affärsutveckling.

Efter det informationsintensiva mötet hastade ministern vidare andra programpunkter i Luleå.

Kontaktpersoner: 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 070 370 92 31