Jernkontoret medverkar i projekt som ska visa vägen till framtidens digitala industri

Flera av Sveriges största företag går nu samman i åtta pilotprojekt som på olika sätt banar väg för framtidens digitala industri. Vinnova finansierar projekten inom ramen för regeringsuppdraget att främja en digitaliserad svensk industri. Projekten är utvalda som exempel på vad digitaliserad industri kan innebära i praktiken. 

Illustration: Vinnova

– Svensk industri visar på det här sättet ett stort engagemang i att ta tätposition inom digitalisering. De pilotprojekt vi nu satsar på bidrar till det tillsammans med andra insatser som vi gör, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Forskningsprojekt om 3D-printing:
Digitalisering av komplett produktionsflöde en förutsättning för additiv tillverkning (DINA)

3D-printing i produktionen gör unik kundanpassning till standard

Additiv tillverkning eller additive manufacturing (AM) är ett samlingsbegrepp för tillverkningsmetoder som bygger detaljer genom att lagervis addera material. Det kallas även för 3D-printing. Det är en teknik som främst har använts till prototyptillverkning men som mer och mer börjar få fäste som tillverkningsmetod för slutanvändningsprodukter.

Tekniken har fördelar i förmågan att skapa komplexa geometrier utan onödigt materialspill. Några av AM-teknikerna har även förmåga att tillverka komponenter i material som är svåra att använda med konventionella tillverkningstekniker.

Additiv tillverkning spås av många att revolutionera tillverkningsindustrin och är ett tydligt industriellt exempel på hur digitalisering kan göra skillnad. Inriktningen för projektet Digitalisering av komplett produktionsflöde en förutsättning för additiv tillverkning (DINA) är på produktframtagningen och integrationen av AM-tekniker i produktionsflödet. Projektet vill öka användningen av additiv tillverkning som produktionsmetod.

Medverkande:

Swerea SWECAST, Chalmers tekniska högskola, GKN Aerospace, Jernkontoret, Siemens, Swerea IVF och Swerea KIMAB.


Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, +46 8 679 17 05