Stålindustrin testar elväg för tunga transporter

Bygget av "Elväg Gävle" pågår för fullt. I juni beräknas den två kilometer långa teststräckan stå färdig. Flera stålföretag finns med i projektet, som syftar till att effektivisera tunga transporter.

Foto: Siemens

"Elväg Gävle" 

Sverige kan bli först i världen med elväg för tung transport när ”Elväg Gävle” tas i bruk i juni. Bygget av en två kilometer långa demonstrationssträcka startade i februari. Elvägen löper längs E16 mellan Sandviken och Kungsgården. Lastbilar med strömavtagare kommer att färdas på sträckan en vecka i månaden fram till 2018. Om projektet faller väl ut är nästa mål att elektrifiera hela sträckan från Gävle hamn till Borlänge.

Elvägstransporter gynnar både miljön och ekonomin

Elvägstransporter minskar de fossila utsläppen med 80–90 procent och är ett klimatsmart, kostnadseffektivt sätt att kombinera järnvägens fördelar med lastbilens flexibilitet. Mest lönsam blir elvägen på sträckor med hög belastning av tung trafik. Energianvändningen halveras tack vare elmotorns effektivitet jämfört med vanliga förbränningsmotorer. El är också en billigare energikälla än diesel.

Medverkande i projektet

Region Gävleborg är projektägare. Projektet finansieras av regionen, Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Scania och Siemens. Med i satsningen finns också stålföretagen Sandvik, Ovako, SSAB och Outokumpu. 

Se även:

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör 
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62 

Jenni Ranhagen, rådgivare för transportfrågor
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08-679 17 52