Stabil el nödvändigt för en samhällsnyttig stålindustri

För stålindustrin är det ett välkommet besked att dagens koldioxidfria el får stärkta möjligheter att finnas kvar genom borttagandet av effektskatten.

I fredags presenterade Energikommissionen med energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan i spetsen den gemensamma energiuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

− Stålindustrins vision går ut på att ståltillverkning ska finnas kvar i Sverige 2050 och fortsätta skapa samhällsnyttiga produkter. Tillgången till stabil eltillförsel är helt nödvändig både idag och för framtidens produktion. Om vi i framtiden ska använda vätgas för att reducera järnmalm, som nu SSAB, Vattenfall och LKAB börjat undersöka, så är god tillgång till koldioxidfri el en förutsättning, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Energiöverenskommelsen slår bland annat fast att effektskatten ska fasas ut på två år och att inget slutdatum för kärnkraften kommer att sättas.

− Vi välkomnar att partierna kommit överens och gett möjligheter för att bibehålla en trygg elförsörjning för basindustrin bortom 2020. Detta är en otroligt viktig förutsättning för att den svenska basindustrin ska kunna växa i Sverige, säger Bo-Erik Pers.

Energiuppgörelsen ger dock motstridiga besked och skapar osäkerhet kring elmarknadens funktion i framtiden.

− Uppgörelsen stärker konkurrenskraften för svensk baskraft i ett akut läge och det är bra. Däremot är den framtida funktionen av elmarknaden fortsatt osäker med en ökad mängd oreglerbar kraft i elnätet, säger Bo-Erik Pers.

Kontaktperson:

Patrik Carlén, klimat- och energiexpert, Jernkontoret
patrik.carlen@jernkontoret.se, +46 8 679 17 49