Alla vinner på tyngre transporter

På flera håll pågår intensivt arbete för att effektivisera stålindustrins tunga transporter. Ett exempel är Höganäs AB, som nu testar ett nytt 74-tonsekipage för att frakta metallpulver till hamnen i Helsingborg.  Med den nya lastbilen kan antalet transporter halveras.

Miljösmart transport. "Den här lastbilen tar två containrar med metallpulver istället för en. Vi halverar transporterna och sänker CO2-utsläppen med 35 %". Foto: Höganäs AB.

74-tonsekipage kan halvera transporterna genom Höganäs tätort

Nu testar Höganäs AB ett så kallat HCT-fordon (High Capacity Transport), för att transportera metallpulver från Höganäs till Västhamnen i Helsingborg. HTC-fordonet har en bruttovikt på 74-ton. Det är första gången den här typen av ekipage används i stadsnära miljöer.

– Den här lastbilen kan transportera två istället för en container med färdigt metallpulver, säger Melker Jernberg, vd för Höganäs AB. På sikt blir det möjligt för oss att halvera transporterna genom tätorten, vilket är en viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete för att minska vår påverkan på både miljö och människa.

Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen beräknas kunna minska med upp till 35 procent per transporterad container.
Se även pressmeddelande från Höganäs AB (cision.com)

Näringslivet kräver 74 ton – nu!

Idag är maxvikten för fordon på det allmänna vägnätet 64 ton. Det krävs dispens från Trafikverket för att få köra med 74-tonsekipage.

Jernkontoret arbetar tillsammans med över tjugo olika näringslivsorganisationer och fackförbund för att tillåten bruttovikt ska ökas till 74 ton. Det skulle medföra stora fördelar för miljön, ekonomin och trafiksäkerheten.

Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram förslag om att tillåta 74-tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. I höstas lämnades förslaget till regeringen. Alla relevanta remissinstanser – inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten – är positiva förslaget. Det är nu bara ett beslut från regeringen som saknas och riksdagen har krävt att regeringen ska agera skyndsamt.
På webbplatsen 74TON.NU kan du följa vad som händer i frågan. 

Nödvändigt för stålindustrin med effektiva transporter

För att svenska stålföretag ska kunna konkurrera på världsmarknaden är tillgång till välfungerande infrastruktur i kombination med effektiva och konkurrenskraftiga transporter nödvändiga.
Läs mer om stålindustrins behov av transporter och infrastruktur

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör 
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62 

Jenni Ranhagen, rådgivare för transportfrågor
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08-679 17 52