Damberg möter stålmän

Representanter för stålindustrin träffade idag närings- och innovationsminister Mikael Damberg för samtal kring viktiga frågor för de svenska stålproducenterna. 

Idag har Mikael Damberg träffat Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, Marcus Hedblom, vd för Ovako och Martin Pei, teknisk direktör på SSAB. Mötet skedde på näringsdepartementet och samtalet handlade om Kinas prisdumpade stålexport och EU:s handel med utsläppsrätter.

– Det är bra att Mikael Damberg vill träffa oss och lyssna på våra synpunkter. Det är två avgörande frågor för svensk stålindustri som vi har pratat om, säger Bo-Erik Pers vd för Jernkontoret. Vi är bekymrade och vi hoppas verkligen att de politiska besluten i dessa frågor kommer att gå i rätt riktning. Det återstår dock att se.

Kina kräver marknadsekonomisk status från nästa år

Om EU (och WTO) väljer att behandla Kina som en marknadsekonomi från 2016 kommer reglerna för vilka strafftullar som kan läggas på kinesiska subventionerade varor att förändras. 

– Om Kina får maknadsekonomisk status och reglerna ändras, så försvinner vårt skydd mot snedvriden konkurrens. Idag är det möjligt införa antidumpingåtgärder för att kompensera för statliga stöd och dumpade priser, men om den möjligheten försvinner vore det mycket allvarligt. Det skulle slå ut företag och jobb i Europa, säger Mathias Ternell med ansvar för handelspolitiska frågor på Jernkontoret.

På måndag den 15 februari kommer omkring 3000 anställda i europeisk stålindustri att demonstrera i Bryssel, se pressmeddelande: Demonstration mot Kinas ståldumpning.

Nytt system för handel med utsläppsrätter på gång

Förslaget om nya regler i EU:s handel med utsläppsrätter (ETS) riskerar att driva stålproduktion ut ur EU. Politikerna använder osthyveln för att skära ner antalet utsläppsrätter utan hänsyn till att det innebär ökande globala utsläpp. Förespråkare för svensk stålindustri anser att det nya handelssystemet måste gynna miljösmart produktion, inte straffa även de bästa i klassen, se debattartikel: Risk att vi lämnar Sverige. (di.se)

Kontaktpersoner:

Bo-Erik Pers, vd 
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 070 638 20 22

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62