Många spännande föredrag på årets Hindersmässa

Under kommande helg, 29-30 januari, samlas den svenska stålindustrin i Örebro. När aktuella och viktiga frågor för branschen debatteras vid Järnverksföreningens och Bergshandteringens Vänner årsmöten finns extra många intressanta talare på plats. 

Trots att stålindustrins möten på Hindersmässan i Örebro har mycket gamla anor, så är det synnerligen aktuella ämnen som avhandlas när Järnverksföreningens och Bergshandteringens Vänner har sina årsmöten.

Klimat och energifokus på fredagen

Järnverksföreningens möte på fredagen den 29 januari har klimatfrågan och energiförsörjningen som tema. Mötet hålls i Gamla Teatern i börjar klockan 13.30.

Tema: Mer el – för klimatets skull

  • Klimatfrågan efter Parismötet – en strategi för Sverige, Anders Wijkman, Miljömålsberedningen m.m.
  • Stålets bidrag till ökad klimatnytta, Jonas Larsson, miljöchef, SSAB.
  • Skrotbaserad produktion och behovet av el, Carl-Michael Raihle, vd, Ovako Tube and Ring.
  • Koldioxidfri reduktion av järnmalm – utopi eller framtid?, Göran Carlsson, Koncernchef och vd, Swerea AB.
  • Får vi den el vi behöver? Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi och klimat,Svenskt Näringsliv.

Lördagen handlar om framtiden

Föredragen under Bergshandteringens Vänners årsmöte på lördag 30 januari handlar om framtidens industri och hur det som händer i Kina påverkar världen. Årsmötet hålls i Conventum Kongress och startar klockan 09.15.

  • Framtidens Industri – Vart är vi på väg och varför?, Mats Lindgren, vd, Kairos Future
  • Hur påverkar Kina världen? Panelsamtal under ledning av Henric Borgström med Frederic Cho, Kristina Sandklef och Peter Malmqvist.
  • Bolidens vägval i en osäker framtid, Lennart Evrell, vd, Boliden

Under mötet kommer även Kami-priset 2016 att delas ut. Lars Bentell belönas med en miljon kronor för sin utveckling av olivinpellets, se tidigare pressmeddelande.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10