För frihandel - mot statligt stöd

Jernkontorets handelspolitiske chef Mathias Ternell om Kinas marknadsekonomiska status, den så kallade MES:en, och dess konsekvenser för europeiska företag.

I december 2016 förändras ett par formuleringar i Kinas anslutningsavtal med WTO. Särskilt Kina menar att förändringen innebär att landet måste betraktas som en marknadsekonomi av andra medlemmar i WTO i handelspolitiska sammanhang. Andra menar fortsatt att Kina inte är en marknadsekonomi och fortfarande måste behandlas därefter när det gäller att hindra subventionerad export. Oavsett vilken tolkning som är den rätta så är detta en fråga som skall avgöras av WTO. Jernkontorets Mathias Ternell svarar på om vad detta egentligen handlar om och vad det kan innebära för industrin i Europa. 

Vad handlar debatten om Kinas marknadsekonomiska status om?

MES-frågan är inte en fråga om frihandel, vilket en del tror, utan är i själva verket en fråga om huruvida vi skall acceptera subventionerad export från Kina eller ej. Jernkontoret och stålindustrin är definitivt för frihandel men frihandel kan bara fungera om den sker på lika villkor, dvs. utan statligt stöd.

En del menar att Kina inte dumpar priserna på stål, då exportpriserna är högre än hemmapriserna.

I ett land som inte är en marknadsekonomi och där det förekommer statligt stöd sätts inte priserna på marknadsmässiga grunder. Att i ett sådant läge använda hemmamarknadspriset fungerar inte eftersom beräkningsmetoden utgår ifrån att priserna skall vara satta på marknadsmässiga grunder, utan statligt stöd. Hemmamarknadspriset är i det läget irrelevant.

Vad skulle hända om EU går före WTO och på egen hand godkänner Kina som en marknadsekonomi?

Det är min bestämda uppfattning att om EU väljer att behandla Kina som en marknadsekonomi – när så ej är fallet – så accepterar EU statligt stöd i Kina samtidigt som vi förbjuder motsvarande stöd till våra företag i Europa. Att acceptera statligt stöd internationellt och förbjuda detsamma på den inre marknaden är enligt min uppfattning en fullständigt oacceptabel hållning. Hur skall EU:s företag kunna konkurrera med kinesiska företag under sådan förhållanden? Idag drabbas framförallt stålföretag och några andra basnäringar, men imorgon kommer detta drabba även andra företag längre ner i förädlingskedjan.

Hur arbetar Jernkontoret för att Kina inte ska betraktas som en marknadsekonomi?

Vi talar med politiker och tjänstemän i både Stockholm och Bryssel. Vi skriver också debattartiklar i ämnet och medverkar i radio m.m. Den 15 februari kommer vi dessutom att även delta i en stor internationell demonstration i Bryssel som anordnas av bl.a. Eurofer, som representerar den europeiska stålindustrin.

Läs också: Kinas prisdumpning hotar europeisk stålindustri

Kontaktperson:

Mathias Ternell, handelspolitisk chef
mathias.ternell@jernkontoret.se, 08-679 17 20