Nyindustrialiseringsstrategi kräver handlingskraft

Igår lanserade regeringen sin nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Nu krävs politisk handlingskraft för att den ska bli verklighet, menar Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Nyindustrialiseringsstrategin signerad närings- och innovationsminister Mikael Damberg beskriver bland annat fyra fokusområden: Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige.

– Det är bra att regeringen kommer ut med en strategi. Det visar att de prioriterar svensk industri och att den är en viktig del av Sveriges framtid. Områdena som pekas ut; digitalisering, hållbarhet, kunskapslyft, attraktiva innovationsmiljöer mm, är viktiga. Det är också kul att stålindustrin visas upp som exempel på en kreativ och innovativ industri genom Lady Gaga-skon, säger Bo Erik Pers, vd för Jernkontoret. 

– Det vi saknar är en politisk reformagenda som beskriver hur Sverige ska återta en topposition vad gäller konkurrenskraft i internationella mätningar. Där behövs en plan gällande bland annat skatter och avgifter, energiförsörjning och infrastruktur. Att regeringen nu lagt denna strategi är bara en liten bit på vägen. Nu krävs politisk handlingskraft och verkstad för att förverkliga strategin, menar Pers.

Läs: Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (regeringen.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10