Kina hotar europeisk stålindustri

Kinas prisdumpning av stål kommer att leda till nedläggningar av stålproduktion i Europa, menar Jernkontorets vd Bo-Erik Pers i Ekot idag.

Överproduktionen av stål i Kina skickas till Europa med dumpade priser vilket slår ut jobb och företag här. 

– De kinesiska stålverken är statligt ägda, de levererar material till subventionerade priser, under produktionskostnad, säger Bo-Erik Pers.

Enligt Eurofer har var femte jobb i den europeiska stålindustrin försvunnit sedan det billiga kinesiska stålet började flöda på marknaden.

– Utvecklingen är besvärlig. Vi riskerar att tvingas göra fler nedläggningar i Europa istället för i Kina där överproduktionen finns. 

Källa: China custom data från SwanData. 

Svensk stålindustri påverkas också av de pressade priserna. Bäst klarar sig de företag som är starkt nischorienterade och inte konkurrerar med konventionellt stål, alltså många av de svenska stålföretagen.

– Jag är bekymrad över politikernas naivitet i frågan om den osunda konkurrensen från Kina. Jag hoppas ändå att politikerna i EU beslutar sig för att behålla de skyddsåtgärder som finns när det handlar om osund konkurrens där statsstöd är inblandade, menar Bo-Erik Pers.