500 000 kronor till utveckling av mätsystem i riktverk

Hugo Carlssons Stiftelse har beviljat 500 000 kronor till Swerea MEFOS projekt om utveckling av ny teknik för att mäta, visualisera och bevaka rörelser i riktverk. 

Foto: Maria Åsen, källa: swerea.se

En nyutvecklad teknik, ett så kallat rörelsemikroskop, ger nu möjlighet att genom bildanalys identifiera och mäta mikroskopiska rörelser som inte kan uppfattas av ögat. Med metoden kan man mäta förflyttningar på mikrometernivå hos en konstruktion. En intressant tillämpning av tekniken inom stålindustrin är att mäta och bevaka rörelser i processutrustning. 

Swerea MEFOS beskriver i en nyhetsartikel att målet med projektet är att utveckla och verifiera rörelsemikroskoptekniken i riktverket. Med ökad kännedom om riktverkets rörelser kan inställningarna förbättras så att materialet därmed blir planare.

− Att utveckla mätsystemet i vår pilotutrustning har många fördelar, säger Jan Niemi, projektledare. Vi kan göra regelbundna mätningar utan att störa produktionen, det är lätt att göra omfattande verifierande mätningar, och processen kan dessutom köras långsamt, vilket underlättar programutvecklingen.

Läs hela artikeln (swerea.se) 

Om Hugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning

 

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret
gert.nilson@jernkontoret.se, 070 253 01 14