Ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

I början av december öppnade ansökningsportalen för genomförbarhetsstudier inom processen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft".

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material genomför under tiden 1 november 2016 till 26 april 2018 trestegsprocessen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft". Total budget för utlysningen är 18 miljoner kronor under 2017.

Detta erbjudande är det andra steget i trestegsprocessen och finansierar genomförbarhetsstudier.

Det första steget i satsningen är en öppen idéutvecklingsperiod där det fram till 15 februari 2017 är möjligt att registrera projektinitiativ.

Det tredje steget blir den kommande utlysningen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Fullskaleprojekt".

Om utlysningen 

Fram till 20 april 2017 tar Vinnova emot ansökningar om genomförbarhetsstudier, vilket är kortare projekt med avgränsad, tydlig och specifik problemformulering, vars syfte är att ta fram ett fullgott beslutsunderlag inför en eventuell fortsatt satsning.
Mer information och ansökan, se vinnova.se 

Kontaktperson:
Anna Ponzio, forskningskoordinator
anna.ponzio@jernkontoret.se, 08 679 17 09