Många positiva besked i regeringens forskningsproposition

Bra med fokus på de stora samhällsutmaningarna och satsningar på ökat stöd till unga forskare, menar Jernkontorets forskningsdirektör Gert Nilson.

Idag överlämnades regeringens forskningspolitiska proposition "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" till riksdagen. För den svenska stålindustrin innehöll propositionen flera glädjande besked. 

– Bland annat kommer äntligen lärosätenas samverkan med omvärlden att påverka deras pengatilldelning. Detta kombinerat med tydligt ökat stöd till yngre forskare, som kan se fram emot fasta anställningar och egna anslag betydligt tidigare i karriären, kommer att stärka såväl den svenska grundforskningen som det svenska samhället. Även ambitionen att vetenskap och forskningsanknytning ska vara en del av all utbildning är ett viktigt steg i rätt riktning. Vi måste bort från synen på vetenskap som något som bara är till för en elit som klarar sig bäst utan insyn och påverkan. Vi ser nu fram emot att regeringens tydliga förväntningar på våra lärosäten följs upp och förverkligas, säger Gert Nilson, forskningsdirektör på Jernkontoret.

De ökade satsningarna på samhällsutmaningarna klimat, digitalisering, hälsa, hållbart samhällsbyggande och den svenska skolan är också välriktade och välkomna, liksom att de strategiska innovationsprogrammen stärks.

– Det  är bra med ett tydligt fokus på att lösa de stora samhällsutmaningarna. Det är dessutom frågor som är starkt kopplade till de områden som svensk stålindustri fokuserar på för att bidra till ökad samhällsnytta, säger Jernkontorets vd Bo-Erik Pers.

Kontaktperson: 

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62